5 tot en met 12 november 2019 naar Cali, Colombia
God begon te spreken over Colombia in het begin van 2019. Al jaren weten we dat een deel van onze bediening ligt in Noord en Zuid Amerika. Vele malen zijn we de grote plas overgevlogen naar bijvoorbeeld Curacao en Aruba. Maar nu is de tijd dat God ons gebied opnieuw vergroot. Hein en Teija Hoere hebben al meer dan 30 jaar een apostolische bediening die uitwaait over meerdere landen, maar hun basis is in Cali Colombia. Daar zijn ze o.a. betrokken geweest bij de grote opwekking die daar heeft plaatsgevonden, waar ook de film Transformations verslag van doet.

Ik, Jarno, zal er voor een ruime week naartoe gaan om kerken toe te rusten, gelovigen te trainen, een kindertehuis te bezoeken, leiders toe te spreken en we geloven dat God geweldige dingen gaat doen!

Afgelopen week sprak God tot iemand om mijn ticket naar Colombia van € 870 te betalen. We weten dat dit de tijd is om te gaan! Omdat we er niet vanuit gaan dat er enige financiën komen vanuit Colombia, maar dat dit een investering is in wat God daar aan het doen is hebben we nog een bedrag van € 1000 euro nodig om alle onkosten te dekken. Denk aan hotel, eten en drinken etc. Wil je hiermee helpen? Maak dan een gift over naar:
Stichting Jarno van Dijk Ministries | NL84 RABO 0325 3984 29 | o.v.v. Gift Reis Colombia
Of klik op de volgende link om via Ideal een gift te geven: IDEAL

Bedankt voor je gebeden en je steun!