‘Maar mijn God zal u, overeenkomstig Zijn rijkdom, voorzien van alles wat u nodig hebt, in heerlijkheid, door Christus Jezus.’ Filippenzen 4:19

Een prachtige belofte die in de context staat van partnerschap tussen de gemeente in Filippi en de bediening van Paulus. Zo geloven wij dat dit nog steeds van kracht is. Als bediening zijn we afhankelijk van God’s voorziening en God gebruikt mensen zoals jou om een kanaal van voorziening te zijn. Help je mee door te investeren in het Koninkrijk van God? Iedere euro zal besteed worden om mensen te bereiken met het Evangelie van Jezus Christus. Alvast enorm bedankt!

Kies hieronder hoe je wilt geven:

Zelf een gift overboeken naar:
Stichting Jarno van Dijk Ministries
NL84 RABO 0325 3984 29